Đom Đóm cafe - Chơn Architects -Thiết kế Kiến trúc - Nội thất
CLOSE
Facebook

Đom Đóm cafe

Năm hoàn thành: 2016

Photographs: Ta studio

Một quán cafe có tuổi, nhiều lần cải tạo, diện tích thì rộng, kinh phí thì quá hạn hẹp…
Mọi thứ đều bắt đầu từ tận dụng, tận dụng lại tất cả những gì quán còn có…còn thợ là những thành viên trong gia đình, tranh thủ sau những giờ làm việc ở cơ quan, những người thợ không chuyên nhưng đầy nỗ lực…
Không gian chỉ vừa chạm bước qua…
Tất cả đều chưa thể hoàn thiện, nhưng tất cả là nỗ lực của gia đình, sự hoàn thiện sẽ dần dần theo thời gian…những người con dành cho cha mẹ, những con người tâm huyết vì cafe sạch bao năm qua…